Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και χωρίς επιπτώσεις στην καθημερινότητά σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός του προηγούμενου Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέστε στο 22310 22524, για να μιλήσετε απευθείας με εκπρόσωπο της εταιρείας μας που θα σας καθοδηγήσει σχετικά με τη διαδικασία.

Δεν απαιτείται καμία επιβάρυνση ή επιπλέον αλλαγή στους υφιστάμενους μετρητές και στο δίκτυο.

Επιπλέον, δε μένετε ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα, μιας και η αλλαγή προμηθευτή είναι καθαρά λογιστική. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και την αδιάλειπτη τροφοδότηση του συνόλου των καταναλωτών, όπως και πριν.